Vol 24, No 4 (2017)

2015 East Asia Workshop on Industrial Engineering at Busan, Korea

This issue contains the Special Issue of East Asia Workshop on Industrial Engineering (EAWIE) 2015 that was held at Busan, Korea.

Table of Contents

Special Issue: 2015 East Asia Workshop on Industrial Engineering

Fumio Ohi
Syouji Nakamura, Xufeng Zhao, Cunhua Qian
Chanseok Park
Xiao Xiao, Natsumi Takahashi, Daichi Enomoto, Hisashi Yamamoto
Lu Jin, Watalu Yamamoto
Young Jin Han, Won Young Yun
Naoki Yoshida, Hisashi Yamamoto, Tomoaki Akiba, Koji Shingyochi, Xiao Xiao