DOI: https://doi.org/10.56645/jmde.v4i7

Published: 2007-09-20

Introduction

Michael Scriven

i

Activist Evaluation

Michael Scriven

ii-iii

Program Evaluation Development in the Newly Independent States

Afar Karimov, Alexander Borovykh, Alexey Kuzmin, Asel Abdykadyrova, Djahangir Efendiev, Ekaterina Greshnova, Elena Konovalova, Liubov Palivoda, Seymour Usifli, Vladimir Balakirev

84-91